HET BESTUUR EN DE REGLEMENTEN

Reglementen 

Formulieren

De leden van het bestuur

Het bestuur is gehuisvest aan de overkant van het verenigingsgebouw na de tuinwinkel (zie foto boven). Iedere zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is het bestuur aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bestuursleden worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de Algemene Vergadering benoemd en treden af volgens een op te stellen rooster.


Mail

Voorzitter
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197

Mail

Secretaris
Dhr. S. Lugtenburg
Tuin 124

Mail

2eSecretaris
Vacant
ad interim


Mail

Penningmeester
Mw. J. Heemskerk-Caspers
Tuin 74
06-24913661

Mail

2ePenningmeester
Vacant per 20 april 2024

Mail

Activiteitencommissie
Dhr. J. Lek
Tuin 161

Mail

Bouw-en Taxatiecommissie
Dhr. M.R. Smit
Tuin 149
06-10382490

Mail

Inkoopcommissie
Mevr. J. Bakker
Tuin 36
06-21509346 

Mail

Redactiecommissie
Mw. N Jutte-Bleumer

Mail

Tuincommissie Natuurlijk Tuinieren
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Mail

Tuincontrolecommissie
J. Voorn
tuin 27


Mail

Commissie van Onderzoek
Dhr. R. Kropff
tuin 106

Mail

Commissie Lief en Leed
Mevr. Y.M. Heemskerk
Tuin 32
06-26086203
en
Mevr. E. Lek
Tuin 20
06-49327641

Mail

Kantinecommissie
vacant
ad interim
Dhr. P. Heemskerk

Mail

Verzekeringen
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197

Mail

Algemeen Bestuurlid
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733