NATUURLIJK TUINIEREN

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 4de stip behaald

Op 26 Juni 2021 heeft de herbeoordeling door de AVVN plaatsgevonden in het kader van Natuurlijk tuinieren. De controleur loopt bij een herkeuring ruim 4 uur over ons park om naar alles te kijken en maak daar een rapport van. Hierin staan alle punten die goed gaan, maar ook die we nog verder zouden kunnen uitwerken.

Het doel van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van het tuinpark, tuinen en stedelijke groengebieden.

Op 22 Juli 2021 kregen wij te horen dat we de hoogst haalbare stip hebben toegewezen gekregen bij de herkeuring. Met alle tuinleden hebben we hier onder leiding van Gea Stoop hard voor gewerkt.

Op 28 augustus 2021 werd dit gevierd met een groenmarkt waar door Burgemeester Jan van Zanen de hoogst haalbare 4de stip op ons keurmerk werd geplakt.

Foto: R. Jetten Foto: R. Jetten

Nieuwsgierig naar het rapport van de AVVN, die vindt u hieronder:

Rapport AVVN
avvn-rapport.pdf (529.16KB)
Rapport AVVN
avvn-rapport.pdf (529.16KB)

 

Wat is natuurlijk tuinieren

Presentaties natuurlijk tuinieren

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren. 


meer . . .

Chemische bestrijdingsmiddelen

Natuurlijk tuinieren en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan gaat de voorkeur uit naar organische mest of compost. Op ons complex kunt u gebruik maken van de composthoop.

Composthoop voor hergebruik Composthoop voor hergebruik
Composthoop wegbreng punt Composthoop wegbreng punt


De juiste plek

Bij natuurlijk tuinieren staan bloemen en planten op de juiste plek. Daardoor worden ze sterk en gezond. De planten zijn zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren immers het voedsel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de dieren die hier ook van nature voorkomen. Uitheemse planten zijn welkom, maar dan moeten ze wel een aanvullende natuurwaarde vervullen.
Voorzieningen voor dieren

Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat je bepaalde voorzieningen treft voor de dieren in de tuin. Vaak hebben ze een steuntje in de rug nodig om voort te kunnen bestaan. Soms zijn vogelnestkastjes nodig. Maar denk ook aan een takkenril voor bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieën. Kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen. Door natuurlijk te tuinieren krijg je een tuin die gonst van het leven. Met kleur en fleur op bijna ieder moment in het jaar. Hieronder een aantal voorbeelden van voorzieningen voor de dieren op ons complex.