HISTORIE

HET BEGIN

Op 13 Februari 1969 kwam het tijdelijke bestuur voor het eerst bij elkaar. Dit onder leiding van de Haagse Bond. Het tijdelijke bestuur bestond uit:

1e Voorzitter: J.L. Reijerse,

2e Voorzitter: C.C. Smits,

1e Secretaris: M. Segal, 2e Secretaris: B. van Engeland

1e Penningmeester: W.E. Knoppert, 2e Penningmeester: A.J. Schouw

Commissarissen: F.P.M. Foks, F. van der Kamp, A. Poptie.

25 Februari 1969 ging de eerste circulaire naar de toekomstige leden. Op 4 Maart 1969 werd, tijdens de oprichtingsvergadering in de Adventskerk het tijdelijke bestuur geïnstalleerd en werd de Volkstuinvereniging " DE UITHOF " voor onbepaalde tijd opgericht. Er werd begonnen met 180 leden. Nu telt de vereniging 211 leden.

De werkzaamheden welke moesten gebeuren, de zogenaamde zelfwerkzaamheid, om een goed en mooi complex te krijgen namen een aanvang op 22 Maart 1969. Er moest veel gebeuren, inkooploods en kantine bouwen, elektra, water en telefoon aanleggen.

Het gehele complex is 78.000 vierkante meter groot.

Buiten de verharde paden blijft 60.000 vierkante meter over. aan tuinen is besteed 36.000 vierkante meter. De gemiddelde grootte van de tuinen is 170,6 vierkante meter. Bij de eerste aanleg, nog voordat de tuinen waren uitgegeven, werden er 3000 ton koolas, 105.000 stuks oude straatstenen en 3000 ton hoogovenslakken met de hand verwerkt voor de aanleg van 2,5 kilometer paden. Er zijn 32.000 stuks bomen en heesters geplant en nog eens 6000 stuks rozenstruiken.

DE COMMISSIES

Direct bij de aanvang werden al diverse commissies opgericht,te weten:

Bouw: Voorz. Poptie Grund, Ham, Kok, van Toolen, Walburg.

Drukwerk: Oosterbaan. Financiering: Bakkers en Davis.

Inkoop: Voorz. Schouw Blanken, Boers, Grootveld, van der Sar.

Koffieploeg: Mevr. de Vos Mevr. Bruijnius, Mej. Ertinger.

Opbouw: Voorz. Foks en Ruivenkamp.

Reglementen: Voorz. van der Kamp en van Duiven.

Tuin: Voorz. Smits Francois, de Mooy, Morel, Rijsdijk, Timmer, Verhey, Vuyk Sr.

HET WERK

Met hen gingen we aan de slag. Op 28 April werd begonnen met de avondploegen want het ging ons allen niet snel genoeg. Met zijn allen hebben we 10.395 manuren (gemiddeld 53,5 p/man) besteed aan de opbouw van ons complex.

Het complex is groot 78.000 m2 buiten de verharde paden, blijft over 60.000 m2, aan de tuinen is besteed 36.000 m2. De ingang was aan de Lozerlaan. Er werd 2,5 kilometer pad aangelegd dat tevoren door de gemeente tot 40 cm diep werd uitgegraven. Hier werd 3000 ton koolas van huisvuil ingestort. De bovenlaag van de paden werd voorzien van 300 ton fijne hoogovenslakken. Voor de rollagen werden 10.5000 straatstenen gebruikt. Op het complex werden 32.000 bomen en heesters geplant.

Op de eerste ledenvergadering, 5 Juni 1969, werd bepaald dat aan de voorkant van de tuin rozenbeplanting moest komen. Dhr.Grund tekende de huisjes en Dhr.van der Net begrootte deze. 21 Juni 1969 was de belangrijke dag voor de leden, in volgorde van het aantal gewerkte uren (meeste) werden de tuinen naar wens uitgedeeld.

Er werden 6360 rozenstruiken geplant, in vier kleuren, t.w. rood, roze, wit, geel. De prijs was toen nog 68 cent per stuk. Het eerste huisje dat geheel gereed was, was van Dhr. Gorel. De tuinen 49 en 50 waren bestemd als kinderboerderij.

MAANDBLAD EN DE STATUTEN

Ons eerste maandblad werd uitgegeven in September 1969, een geesteskind van Dhr. Oosterbaan. 3 Leden hadden reeds binnen 1 jaar hun lidmaatschap opgezegd. Op 23 Februari 1970 startte de aannemer met de collectieve bouw van de huisjes. 3 April 1970 was de ledenvergadering in Vrederust-West waar 120 stemgerechtigden aanwezig waren en door hen, het door Dhr. F. van der Kamp en Dhr. W.D. Duiven opgestelde Huishoudelijk Reglement, werd aangenomen.

DE HUISJES

Begin Mei 1970 werden de kleuren bepaald voor het schilderwerk; Stenen huisjes: kozijnen en dakrand, bruin of groen, deuren en ramen, wit. Houten huisjes: deuren, ramen, kozijnen, bruin of groen, dakrand dezelfde kleur als deuren. Redwood huisjes: deuren, ramen,kozijnen en dakrand, wit.. 25 Mei 1970 werd begonnen met de bouw van de verenigingskas, dit karwei was binnen 4 dagen geklaard. Op 6 Juni 1970 ging de eerste steek (klei) grond eruit en op 20 Juni 1970 werd deze weer aangevuld met 12 m3 goede grond. 30 Mei 1970 werd de inkooploods bij de kantine geopend. In Juni 1970 hadden reeds 80 leden de tuin opgezegd. Het werken in de zware klei was een nog grotere handicap dan het aanleggen van een complex.

Op de ledenvergadering van 10 November 1970 werd aan Dhr. Zaalberg een prijs uitgereikt voor de naam:

VUYTHOFLAAN

Genoemd naar de boerderij Vuythof van boer van der Lee die daar toen gevestigd was.

CLUBGEBOUW, WATERLEIDING EN ELEKTRA

De eerste aanzet voor het bouwen van een heus clubgebouw werd gegeven door Dhr. H. Merkus, door het sparen van zegeltjes. Onder leiding van Dhr. Kok werd op 28 November 1970 voor een prijs van Fl. 165,00 begonnen met de aanleg van de waterleiding naar de tuinen. 19 December 1970 was de laatste oplevering van de collectief gebouwde huisjes, t.w. 41 houten, 60 stenen en 5 bouwpakketten met in totaal 127 funderingen. Een en ander voor de prijs van Fl. 364.353,03.

Door zelfbouw kwamen 82 huisjes tot stand.

19 Maart 1971 was de ledenvergadering in Vrederust-West waar het praatpapier tevoorschijn kwam met de gegevens voor een echt clubgebouw. Geschatte waarde Fl. 30.000,00.

OFFICIELE OPENING

8 Mei 1971 werd het complex officieel geopend door Wethouder P.Vink. In Juli 1971 was de gehele waterleidingklus geklaard en had elke tuin een aansluiting. In Augustus 1971 werd gestart met de aanleg van elektra, voor elke tuin slechts 200 Watt, waarbij de eis werd gesteld, uit veiligheidsoverwegingen, dat er alleen randgeaarde stopcontacten mochten worden gemonteerd. In December 1971 kwam het obligatieplan op tafel. Gewenst bedrag was Fl. 15.000,- looptijd 5 jaar, kosten Fl. 25,- per stuk.

1 Januari 1972 ging het hek aan de Lozerlaan voor het eerst op slot. Echter dit was voor korte duur, de ingang werd verplaatst naar de bocht aan de Jaap Edenweg.

VERENIGINGSGEBOUW EN SPEELPLAATS

De bouw van het nieuwe verenigingsgebouw werd in de ledenvergadering van 17 Maart 1972 goedgekeurd, een houten elementenbouw op een betonnen fundering, ook werden er 1000 obligaties uitgegeven.

Bij koninklijk besluit van 9 Juli 1972 is onze vereniging " DE UITHOF ", overleggende de statuten, Koninklijk erkend. En werd de vereniging opgericht voor een tijd van 29 jaar en 11 maanden, vanaf 4 Maart 1969. Dus tot 4 Februari 1999.

Half September 1972 begon de Gemeente met de aanleg van de kinderspeelplaats.

Begin Juni 1972 werd de werkvloer van het nieuwe verenigingsgebouw uitgezet en voorbewerkt. Op 3 November 1972 nam het storten van 28 m3 beton een aanvang. Op 15 en 16 November 1972 werd het nieuwe clubgebouw opgetrokken. De bouwcommissie hield op 18 November 1972 " open huis " en op 22 November 1972 vond de oplevering plaats. 26 Mei 1973 was de opening van ons nieuwe verenigingsgebouw en van de tuinwijken. Voor de namen van deze gebouwen was een prijsvraag uitgeschreven. Dhr.J.L. Reijerse werd met "IN 'T HOF" voor het verenigingsgebouw, en Dhr. P. Schaap met "TUINSHOP" voor de winkel als winnaar benoemd.

KANTINE

Dankzij de papieren van Dhr. P. Schaap kregen wij voor onze kantine op 26 April 1974 onze "volledige" drankvergunning. Vlak voor de viering van het vijf jarig bestaan op 25 Mei 1974 kwam de achteringang gereed. Dus vanaf nu hadden we parkeerruimte genoeg.

Tijdens de najaarsvergadering, de eerste in ons clubgebouw, van 20 November werd de aanvullende begroting voor het aanbouwen van een bijkeuken(6,5 x 4 meter) goedgekeurd, 26 Juli 1976 deed de nieuwe wet op het verenigingsleven zijn intrede, wat inhield dat het huishoudelijk reglement moest worden aangepast. In Oktober 1977 werden het verenigingsgebouw en de toiletten buiten op de riolering aangesloten. 31 Oktober 1977 is de dag geweest dat de vereniging schulden vrij was, alle obligaties waren afgelost. tijdens de ledenvergadering, werd de Lief en Leedpot ingesteld. Eveneens werd bepaald dat er serres gebouwd mogen worden. 27 Mei 1978 bestond het verenigingsgebouw 5 jaar.

TUINSHOP

In September 1978 werden er plannen ontwikkeld voor een nieuwe tuinshop van 12x6 meter.

1 Augustus 1978 werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V 407878. 3 Maart 1979 werd begonnen met de bouw van de tuinshop. In Mei 1981 konden we in de avonduren en weekenden beschikken over de parkeerplaats bij de gemeente.

RIOLERING

Hierna volgde een drukke periode, want op 24 Oktober ontvingen wij het eerste bericht over een rioleringsstelsel dat op het complex aangelegd kon worden. 10 November hadden wij hierover een extra ledenvergadering, welke druk werd bezocht (148 leden). Het aanbod werd aangenomen om te zorgen dat in zelfwerkzaamheid voor 15 December het gehele complex werd voorzien van een leidingnet. Op de tuinen deden we het zelf, op het complex de aannemer. Deze datum was een " must ", want anders verliep de subsidie op het gehele project. Onder de prima leiding van Jaap Fennema werden er 3700 meter buis van 125 mm, 850 moffen 125 mm, 500 meter buis 40 mm en nog veel meer attributen in de grond gestopt. Hedentendage hebben we er nog ons plezier van. Op de Ledenvergadering van 18 November 1983 werd bepaald dat we watermeters moesten plaatsen voor Mei 1984.

CONTRACT

In 1985 werd de huurovereenkomst voor ons complex tussen de gemeente en de Haagse Bond verlengd tot 2004. Zoals U gelezen, heeft gebeurt er nog al wat op ons complex. We hebben niet voor niets de naam van progressieve vereniging en daar willen we zeker de komende 25 jaar aan vast blijven zitten. Zeker nu we van de gemeente een contract hebben gekregen tot 31-12-2025.