LEDENINFO

Op deze pagina zijn diverse wetenswaardigheden te vinden die voor u als lid belangrijk en nuttig kunnen zijn.

Tuinbeurten

De tuinbeurten worden gehouden op:

 • iedere zaterdag 
 • tussen: maart en oktober 
 • om 9:30 uur - 12:30 uur. 

De werkzaamheden worden gehouden in 4 groepen waarbij iedere week een groep aan de beurt is. In het schema kunt u zien in welke groep in bent ingedeeld. De tuinbeurten zijn een leuke manier om in contact te komen met leden van de vereniging. 

Voor de tuinbeurten verzamelen we om 9.15 uur in het verenigingsgebouw. Daarna geven de begeleiders aan welke werkzaamheden er worden verricht. De tuinbeurten duren tot 12:30 uur met tussendoor een pauze.

We hebben een Tuin en Beplantingscommissie, die verantwoordelijk is voor de tuinbeurten, ook hebben we een Commissie Natuurlijk Tuinieren welke in overleg met de Tuin en Beplantingscommissie gaat bepalen wat voor werkzaamheden er gedaan dienen te worden op hun gebied.

Het leengereedschap (gemerkt met rode verf) wordt na de onderhoudsbeurt ingeleverd in de werkschuur.

Tijdens de tuinbeurten mag er niet worden geparkeerd op het hoofdpad.

Het toegangshek is op slot van:

 • 09.15 uur t/m 12.30 uur

Ook voor de leden met een invalidenkaart geldt dat indien ze op invaliden parkeerplaats willen staan, ze voor 09.15 uur binnen kunnen komen en anders na 12.30 uur.

Uiteraard kunnen fietsers en wandelaars en de mensen met een scootmobiel wel naar binnen.

Het schema voor dit jaar kunt u hieronder vinden:Sluiting hekken

De hoofdingang is rechts voorbij het schaatscentrum de Uithof en dit is ook de ingang waar de auto's doorheen mogen. Het autodeel van het hek dient altijd gesloten te zijn. Het voetgangers gedeelte van het hek heeft de volgende sluitingstijden:

1 april - 1 oktober:

 • 19.30 uur tot 09.00 uur

1 oktober – 1 april:

 • 16.30 uur tot 09.00 uur

Tijdens werkbeurten mag er niet worden geparkeerd en is dit hek gesloten voor auto's.

De zij-ingang aan de kant van de Uithof dient altijd te worden gesloten, dit ivm inbraakpreventie.

 

Schade en verzekeringen

Schade dient binnen 48 uur gemeld te worden bij onze verzekeringsman:

Deze verstrekt dan een schadeformulier, welke door u ingevuld, door hem wordt opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij tezamen met het opgemaakte proces-verbaal.

Een verzekeringsjaar loopt van:

01-07 t/m 30-06 van enig jaar, als er wijzigingen zijn dan dienen deze voor 31 mei te worden doorgegeven.

Klik voor meer informatie en het schadeformulier hieronder:

Download
schade-info.pdf (14.19KB)
Download
schade-info.pdf (14.19KB)
Download
schadeformulier.pdf (342.11KB)
Download
schadeformulier.pdf (342.11KB)

Wifi

Voor de leden is gratis Wifi beschikbaar,

Er zijn er meerdere access points beschikbaar, kies het acces point wat het dichts bij u in de buurt staat voor het beste signaal.

Wij verzoeken u geen films en grote bestanden te downloaden, dit is van invloed voor de verbinding van de rest van de leden.

Het wachtwoord heeft u via de mail gekregen en anders kunt u het opvragen op dit  mailadres.

Het is mogelijk om een versterker aan te schaffen voor betere ontvangst, voor info raadpleeg het bestuur.Parkeren

Hieronder de tijden wanneer het is toegestaan om de auto te parkeren binnen het terrein op het hoofdpad:
Zomer:
1 april - 30 september:
van 19:00 uur - 10:00 uur
Winter:
1 oktober - 31 maart
altijd toegestaan.
Zet de auto neer met de neus naar de hoofdingang en laat zichtbaar het tuinnummer achter in de auto.

Composthoop

Er is een composthoop links aan het einde van het hoofdpad (Lozerlaan zijde). Volg de aanwijzingen op het bord voor welk materiaal u hier kunt deponeren. Het reeds verteerde materiaal is voor eigen gebruik in uw tuin. Uiteraard horen er ook hier geen andere materialen zoals plastic, stenen of ander afvalmateriaal

Takkenhoop

Er is een takkenhoop rechts aan het einde van het hoofdpad (Lozerlaan zijde). Volg de aanwijzingen op het bord voor welk materiaal u hier kunt deponeren. Dit materiaal wordt periodiek afgevoerd. Uiteraard horen er geen andere materialen zoals plastic, stenen of ander afvalmateriaal.

AED

De AED hangt aan de muur van de bestuurskamer.
Wanneer u hem gebruikt geeft dit dan altijd door aan het bestuur zodat wij er zorg voor kunnen dragen dat deze weer compleet is.Elektranet

U mag maximaal 2300 watt stroom verbruiken, mocht u hier overheen gaan dan zal er geen stroom meer beschikbaar zijn.

 • Procedure wat te doen bij stroomstoring:

U blijkt geen spanning te hebben; U kijkt of het rode lampje in de witte hoofdschakelaar brandt en de hoofdschakelaar eveneens omhoog staat. Als dit lampje niet brandt; neem contact op met uw beheerder.

 • Als het rode lampje wel brandt:

Druk het testknopje in om het functioneren te testen en/of reset de aardlekschakelaar (ALS). Indien de ALS niet functioneert dient u (indien aanwezig), uw eigen zekering of automaat te controleren en zo nodig aan te passen. Mocht bovenstaande geen uitkomst bieden, neemt u aub daarna pas contact op met uw beheerder, zie de namen in de kolom hiernaast. Algemeen contactpersoon elektra is Rene van Dam tel: 06-28776633.

Aardlekschakelaar

Beheerders elektranet:

 • Tuinen 1-48 Peter Heemskerk: 06-45760489

 • Tuinen 49-106 Ed Smulders: 06-23513975

 • Tuinen 107-157 Peter Heemskerk: 06-45760489

 • Tuinen 158-213 Karel de Graaf: 06-48132044